تقدیرنامه و تاییدیه

لیست برخی مجوزها و تاییدیه‌ها و تقدیرنامه‌های شرکت کی سیستم پارس

-     گواهی ثبت اختراع

-     آزمایش بارگذاری سقف در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مطابقت رفتار آن با ضوابط آیین نامه ای

-     آزمایش بارگذاری دیوار و تاییدیه رفتار آن

-     یکی از سه طرح برتر و دریافت تقدیرنامه ازمسابقات نوآوری در صنعت بتن در سال نوآوری و شکوفایی

-     کسب مقام سوم در مسابقات مسکن موقت قابل حمل در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

-     گواهینامه اشتهاربه خلاقیت و نوآوری

-     گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از استانداری تهران

-     پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن و تجارت

-     دریافت گواهینامه های ایزو 9001 و14001 و18001

لیست برخی مجوزها و تاییدیه‌ها و تقدیرنامه‌های شرکت کی سیستم پارس

-     تاییدیه فنی سقف از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

-     گواهی ثبت اختراع

-     آزمایش بارگذاری سقف در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مطابقت رفتار آن با ضوابط آیین نامه ای

-     آزمایش بارگذاری دیوار و تاییدیه رفتار آن

-     یکی از سه طرح برتر و دریافت تقدیرنامه ازمسابقات نوآوری در صنعت بتن در سال نوآوری و شکوفایی

-     کسب مقام سوم در مسابقات مسکن موقت قابل حمل در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

-     گواهینامه اشتهاربه خلاقیت و نوآوری

-     گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از استانداری تهران

-     پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن و تجارت

-     دریافت گواهینامه های ایزو 9001و14001و18001

کی سیستم پارس - خانه دات کام - 1کی سیستم پارس - خانه دات کام - 2کی سیستم پارس - خانه دات کام - 3کی سیستم پارس - خانه دات کام - 4
کی سیستم پارس - خانه دات کام - 5کی سیستم پارس - خانه دات کام - 6کی سیستم پارس - خانه دات کام - 7کی سیستم پارس - خانه دات کام - 6
عنوان بلوک شخصی

برای ارتباط با واحد فروش و ثبت سفارش با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
021-28427323